Probleemstelling

Legionellafilter_flatgebouwIn een groot complex met seniorenwoningen werd ondanks het saneren en aanpassen van de technische installatie verschillende malen een te hoge concentratie legionellabacteriën vastgesteld. Het leidingnet werd zo goed mogelijk gesaneerd en aangepast. Bovendien werden alle leidingen in de woningen tot 2 maal toe met chemische middelen gereinigd. Ondanks al deze maatregelen bleef men hardnekkig last houden van te hoge concentraties legionellabacterien.

Oplossing

Gekozen werd voor het installeren van een standaard “Legionella Inbouwset” per woning. Het filtersysteem werd in demeterkast direct achter de bestaande watermeter geplaatst. In de praktijk werd de spoeltijd en de spoelfrequentie vastgesteld. Het injectiepunt na de afsluiter biedt de mogelijkheid de werking van de keerklep te controleren en om in noodgevallen per woning het leidingnet snel en efficient thermisch of chemisch te reinigen.

Toestemming van VROM

Ultrafiltratie is door het ministerie van VROM erkend als middel om de legionellabacterie te bestrijden. Nadat onze filtersystemen in de afgelopen jaren in de praktijk hebben bewezen goed te functioneren heeft staatssecretaris van Geel in september 2003 toestemming gegeven om onze filtratiemethode toe te passen als middel om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen mits 4 maal per jaar een watermonster wordt genomen.

 • Legionellaset_meterkastLegionella inlaatcombinatie met:
  • Aftap
  • Controleerbare keerklep
  • Aansluiting voor themische of chemische desinfectie
 • Voorfilter
 • Zelfreinigend Legionellafilter type “Ultra-Pipe”
 • Automatische spuiklep met instelbare spoeltijd en spoelfrequentie
 • Montage- en bedieningsvoorschrift
 • Doorstroom capaciteit per woning : ca. 1 m3/h
 • Drukverschil over filter : ca. 4 bar
 • Poriëngrootte membraan : max. 0,03 μm
 • Vangstrendement voor bacteriën : 99,9999999%
 • Vangstrendement voor virussen : 99,99%
 • Max. watertemperatuur : 80°C
 • Reinigingssysteem : zelfreinigend
 • Reinigingsfrequentie : instelbaar
 • Spoeltijd : instelbaar
 • Stroomverbruik tijdens spoelen : max. 8 Watt
 • Elektrische aansluiting : 220V

Kwaliteitswaarborg

Voor zover beschikbaar is de inbouwset samengesteld uit onderdelen en materialen goedgekeurd door KIWA, DVGW, SVGW en OVGW. Alle materialen zijn getest op toxiciteit (giftigheid) en geschikt voor toepassing in drinkwatersystemen!